Find The Paragon

Lsb108's Blog
2 min readNov 4, 2023

NFT & Game web3

Find The Paragon là một hệ thống phần thưởng, một trò chơi và là lý do để truy cập nền tảng Paragon hàng ngày.

Nó sẽ phát triển thành trải nghiệm đầy đủ mà bạn đã đọc nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu bằng một cách rất đơn giản để bắt đầu tích lũy phần thưởng trước khi nền tảng mở ra.

Phần thưởng có dạng:

  • XP — Điểm kinh nghiệm sẽ nâng cấp bạn trên toàn bộ nền tảng và mang lại cho bạn các lợi ích và phần thưởng trên trang web
  • $PGON — token hệ sinh thái Paragon (hiện ở ngoài chuỗi và có thể kiếm được trên nền tảng)
  • Minions — một loại tiền miễn phí (cộng với gas) của Minion NFT khi Bộ sưu tập thứ 2 của Paragon ra mắt. Minions giúp bạn có cơ hội tìm thấy Paragons tốt hơn trong phiên bản sắp tới của trò chơi.
  • Paragons — một loại tiền miễn phí (cộng với gas) của Paragon NFT khi Bộ sưu tập thứ 3 hàng đầu của Paragon ra mắt

Ban đầu, nó không thể đơn giản hơn:

  1. Cứ sau 4 giờ, hãy truy cập play.findtheparagon.com
  2. Nhấn “Vào cổng”
  3. Nhận đồ.

Bạn muốn tối đa hóa số tiền bạn kiếm được trong tháng này trước khi trò chơi có phiên bản thứ 2 và chúng tôi tạo ra Bộ sưu tập Paragon NFT đầu tiên?

🔥Hãy theo dõi tôi trên X để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội & thông tin mới nhé !

--

--