🔥Fullforce_io sẽ mở Testnet vào ngày 15.09.23,

Lsb108's Blog
3 min readSep 7, 2023

Giới thiệu với các bạn #Fullforce khơi dậy ngọn lửa đổi mới Web3. Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm phần thưởng và tùy chỉnh hình đại diện độc đáo của bạn.

Hiện nay trên thị trường có 1 số nền tảng đang làm rất tốt, ví dụ @carv_official @GAM3Sgg_ @XterioGames. Chúng ta cùng tìm hiểu để xem Fullforce sẽ làm gì để vượt trội hơn các đối thủ đã đi trước.

⭐Các giai đoạn của Testnet:

🔸Giai đoạn một: vào khoảng Q4, kiểm tra tính năng, cải tiến modul, đảm bảo ra mắt liền mạch vào cuối năm.

🔸Giai đoạn hai: giới thiệu nhiệm vụ, tập trung vào việc đánh giá các yêu cầu API và nhiều tính năng tích hợp khác tạo thành xương sống của Full Force.

⭐Phần thưởng và ưu đãi:

🔸Hoàn thành nhiệm vụ và kiếm phần thưởng : Người dùng tham gia testnet sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng, miễn là họ hoàn thành thành công tất cả các nhiệm vụ được giao. Điều này không chỉ đóng vai trò khuyến khích mà còn tạo ra một cộng đồng người dùng tích cực và gắn kết .

🔸Thẻ Lực lượng Uy tín : Trong số 2,5 nghìn người dùng đầu tiên tham gia mạng thử nghiệm của chúng tôi, mỗi người sẽ được cấp một Thẻ Lực lượng, đi kèm với các phần thưởng đảm bảo khác, giúp họ có một hành trình mang lại nhiều lợi ích.

🔸Phân bổ đặc biệt cho Người bảo vệ: Một bộ thẻ 2,5k độc quyền sẽ được dành riêng cho Người bảo vệ của chúng tôi, ghi nhận sự cống hiến và đóng góp của họ cho nền tảng.

🔸Airdrop ngẫu nhiên: Ngoài việc phân phối theo kế hoạch, chúng tôi cũng đang dành 5.000 lượt để phân phối ngẫu nhiên, mang đến một làn sóng bất ngờ và cơ hội cho người dùng trên toàn diện.

Tham gia Discord: https://discord.gg/HfyjPPyM

Web: https://fullforce.io/

Medium: https://t.ly/dtF-I

🔥Nếu cần trợ giúp anh em vào 👇

🔸Nhóm chat Tele Lsb108 : https://t.me/+LDHek2anU_QwMzYy

--

--