🔥Tiếp tục chiến dịch [ OPBNB

Lsb108's Blog
2 min readSep 16, 2023

THE ODYSSEY FROM TESTNET TO MAINNET ]

⭐Mint Hunter Master NFT

Join > Follow > Verify > và Mint.

Cost: 0.08$ opBNB

➡️https://hunterswap.net/mint

⭐Mint Cobee NFT

Cost: 0.09$ opBNB

oin > kết nối ví > Chuyển sang Combo Chain > Mint ➡️https://combonetwork.io/mint

⭐Mint on Defusion

Join > AIGC Tool Box > Text To Image > Chọn opBNB chain https://defusion.ai/

Cost: 0.13$ opBNB

Prompt: miêu tả đối tượng muốn mint

Ví dụ: Robinhood

Klick mũi tên màu xanh > Sign ví > đợi khoảng 1–2 phút để AI tạo NFT >

💡Còn mây Task nữa, anh em nhớ làm nốt nhé. Có gì tớ sẽ hướng dẫn nốt mấy Task còn lại.

Cảm ơn anh em luôn theo dõi !

#opBNB #BNB #TESTNET #Mainnet #NFT #Event #Giveaway #zkBridge #Combo #Reward #MathVerse #Element #MetaMerge #Airdrop

🔥Nếu cần trợ giúp anh em vào 👇

🔸Nhóm chat Tele Lsb108 : https://is.gd/TP09Y7

--

--